zbirka nalog za deljenje in souporabo

zbrANE nalogE 

VSEH H5P AKTIVNOSTI

NALOGE SMO KATEGORIZIRALI V 6 KATEGORIJ


Predstavitev vsebine

Accordion – Harmonika

Advent Calendar – Adventni koledar

Agamotto – Prehod iz slike v sliko

Chart – Graf

Collage – Kolaž slik

Image Hotspots – Interaktivne točke na sliki

Image Juxtaposition – Primerjalnik slik

Image Slider – Galerija slik

KewAr Code – QR koda

Timeline – Časovnica

Besedilne naloge

Advanced Fill the Blanks – Napredno vstavljanje/izbiranje manjkajočih besed

Dialog Cards – Kartice dialogov

Dictation – Narek

Documentation Tool – Izdelaj dokumentacijo

Drag the Words – Povleci besede

Essay – Esej ali obnova

Fill the Blanks – Vstavi manjkajoče besede

Find the Words – Iskanje besed v mreži črk

Flashcards – Spominske kartice

Mark the Words – Označi besede


Naloge z vprašanji

Arithemtic Quiz – Aritmetični kviz

Guess the Answer – Ugani odgovor

Multiple Choice – Več izbir

Personality Quiz – Kviz osebnosti

Questionnaire – Vprašalnik

Quiz (Question Set) – Kviz (niz vprašanj)

Single Choice Set – Ena izbira

Summary – Povzetek

True/False Question – Drži/ne drži

Naloge s slikami

Drag and Drop – Povleci in spusti

Find Multiple Hotspots – Poišči vroče točke

Find the Hotspot – Poišči vročo točko

Image pairing – Pri slik

Image Sequencing – Razvrščanje slik

Memory Game – Spomin

Avdio naloge

Audio Recorder – Posnemi zvočno datoteko

Speak the Words – Izgovori besedilo

Speak the Words Set – Izgovori besedilo (niz)

Kompleksne naloge

Branching Scenario – Scenarij poteka

Column – Združi različne naloge

Course Presentation – Interaktivna predstavitev

Interactive Book – Interaktivna knjiga

Interactive Video – Interaktivni video

Virtual Tour (360) – Virtualni ogled

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost