Find the Hotspot – Poišči vročo točko

Find the Hotspot - Poišči vročo točko by Urška Erjavec is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kratek opis aktivnosti

Aktivnost Poišči vročo točko ustvarjalcu omogoča, da na izbrano sliko doda aktivno točko oz. mesto, različnih velikosti in oblike.

Udeleženec lahko s klikom na določeno mesto slike dobi povratno informacijo o tem ali je izbral pravo mesto oz. točko, glede na dano navodilo naloge.

Pedagoška vrednost

Pedagoška vrednost aktivnosti je v tem, da lahko ustvarjalec pripravi nalogo, pri kateri morajo udeleženci razbrati neke informacije s slike. Sliko lahko predstavlja tudi diagram, kolaž več slik ali sehma.

Z ustrezno oblikovanimi navodili naloge ter primerno izbrano sliko, lahko udeleženci usvajajo tudi višje kognitivne ravni znanja.

Prednosti in omejitve

Prednost aktivnosti je v tem, da lahko vključimo veliko vročih točk, ki so lahko različnih oblik. Udeleženec mora pri tej aktivnosti izbrati le eno, da izmed vključenih, da pravilno reši nalogo.

Omejitev te aktivnosti je v tem, da udeleženec izbere le eno od več pravih točk. Če želimo realizirati aktivnost tako, da mora udeleženec najti oziroma poiskati vse skrite točke, uporabimo aktivnost Find Multiple Hotspots.

Primer realizirane aktivnosti

Zemljevid Evrope by U is marked with CC0 1.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost