Interactive Video – Interaktivni video

Interactive Video - Interaktivni video by Urška Erjavec is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kratek opis aktivnosti

Aktivnost ustvarjalcu omogoča, da v izbran videoposnetek vključi različne interaktivne aktivnosti in dodatne informacije.

Udeleženec ob ogledu videoposnetka sproti preverja svoje znanje ali pridobi dodatne informacije, vezane na vsebino videa.

Pedagoška vrednost

Pedagoška vrednost aktivnosti je v tem, da udeleženec ob ogledu videoposnetka usvaja dodatna znanja in pridobiva nove informacije ali pa sproti preverja svoje znanje in razumevanje.

Ker je možno vključiti pester nabor različnih aktivnosti, lahko z aktivnostjo udeleženci usvajajo znanje na različnih kognitivnih ravneh.

Prednosti in omejitve

Prednost aktivnosti je v tem, da udeležencu nudi vsebino v različnih predstavnih oblikah in hkrati nudi sprotno preverjanje znanja.

Primer realizirane aktivnosti

Strojna oprema računalnika by U is marked with CC0 1.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost