zbirka video vodičev

Video vodič za vsak tip H5P aktivnosti

V spodnjem seznamu lahko najdete povezave do video vodičev in primerov realiziranih aktivnosti za vse tipe h5p aktivnosti, ki jih lahko uporabite v storitvi Arnes splet in Arnes učilnica.

Accordion

Harmonika

Advanced fill the blanks

Napredno vstavljanje/izbiranje besed

Advent calendar

Adventni koledar

Agamotto

Prehod iz slike v sliko

Arithmetic Quiz

Aritmetični kviz

Audio

Avdio

Stran je v pripravi.

Audio Recorder

Posnemi zvočno datoteko

Branching scenario

Scenarij poteka

Chart

Graf

Collage

Kolaž slik

Column

Združi različne naloge

Course Presentation

Interaktivna predstavitev

Dialog Cards

Kartice dialogov

Dictation

Narek

Documentation Tool

Izdelaj dokumentacijo

Drag and Drop

Povleci in spusti

Drag the Words

Povleci besede

Essay

Esej

Fill in the Blanks

Vstavi manjkajoče besede

Find Multiple Hotspots

Poišči vroče točke

Find the Hotspot

Poišči vročo točko

Find the Words

Iskanje besed v mreži črk

Flashcards

Spominske kartice

Guess the Answer

Ugani odgovor

Iframe Embedder

Vdelava vsebine

Stran je v pripravi.

Image Hotspots

Interaktivne točke na sliki

Image Juxtaposition

Primerjalnik slik

Image pairing

Pari slik

Image Sequencing

Razvrščanje slik

Image Slider

Galerija slik

Impressive Presentation

Impresivna predstavitev

Stran je v pripravi.

Interactive Book

Interaktivna knjiga

Interactive Video

Interaktivni video

KewAr Code

QR koda

Mark the Words

Označi besede

Memory Game

Spomin

Multiple Choice

Več izbir

Personality Quiz

Kviz osebnosti

Questionnaire

Vprašalnik

Quiz (Question Set)

Kviz (niz vprašanj)

Single Choice Set

Ena izbira

Speak the Words

Izgovori besedilo

Speak the Words Set

Izgovori besedilo (niz)

Summary

Povzetek

Timeline

Časovnica

True/False Question

Drži/ne drži

Virtual Tour (360)

Virtualni ogled

Dostopnost