Multiple Choice – Več izbir

Multiple Choice - Več izbir by Urška Erjavec is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kratek opis aktivnosti

Aktivnost Več izbir ustvarjalcu omogoča, da doda več pravilnih ali napačnih odgovorov, ki jih mora izbrati udeleženec, da pravilno odgovori na vprašanje ali trditev. Nad besedilom naloge se lahko vključi tudi sliko ali videoposnetek, na katerega se lahko navezuje vprašanje ali trditev.

Pedagoška vrednost

To je eden izmed najpogostejših tipov aktivnost, ki ga omogočajo tudi druge aplikacije. Aktivnost je primerna za nižje taksonomske ravni znanja kot sta pomnenje in razumevanje. Za razliko od drugih aplikacij nudi h5p aktivnost dodajanje slike ali videa

Z namigi, ki jih lahko dodamo tako pravilnim kot napačnim odgovorom, lahko udeležencu ponudimo razlago, s čimer v aktivnost vključimo tudi učenje ali poglabljanje razumevanja.

Prednosti in omejitve

V aktivnost lahko vključimo poleg besedila tudi sliko in videoposnetek. Aktivnost je za realizacijo zelo enostavna in hitra. Smiselno jo je kombinirati z drugimi tipi h5p aktivnosti. Prednost predstavlja še možnost dodajanja namigov, s katerimi lahko udeležencem ob izbranem pravilnem ali napačnem odgovoru ponudimo razlago.

Omejitev aktivnosti predstavlja to, da lahko med odgovori udeležencu ponudimo le besedilne odgovore, ne moremo pa vključiti slik ali matematičnih simbolov. Tudi besedila ni mogoče oblikovati.

Primer realizirane aktivnosti

Prizma by U is marked with CC0 1.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost