Essay – Esej ali obnova

Essay - Esej ali obnova by Oskar Težak is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kratek opis aktivnosti

Aktivnost omogoča avtomatsko vrednotenje besedila, ki ga je vnesel udeleženec. Cilj aktivnosti je, da udeleženec v besedilu vključi ključne besede, ki jih ustvarjalec pripravi v ozadju naloge.

Nad aktivnostjo lahko vključimo sliko ali video.

Pedagoška vrednost

Aktivnost ustvarjalcu omogoča, da pripravi nalogo za samodejno vrednotenje posameznih ključnih besed, ki jih bo predvideno (glede na navodilo naloge in temo) zapisal udeleženec.

Ustvarjalec lahko tudi predpripravi povratne informacije, ki jih ob zaključku prejme udeleženec, če je v zapisanem besedilu izpustil ključne besede.

Aktivnost je uporabna za povzetke oz. obnove del, pa tudi specifične naloge odprtega tipa, pri katerih lahko vnaprej določimo ključne besede.

Prednosti in omejitve

Prednost aktivnosti je samodejno vrednotenje zapisanega, kar prihrani čas potreben za branje in preverjanje s strani učitelja.

Aktivnost je smiselno uporabiti z namenom usmerjanja učencev v samovrednotenje in samopreverjanje, saj lahko na osnovi pridobljenih povratnih informacij dobijo dobro informacijo o svojem noviju znanja.

Navodila naloge morajo biti pripravljena zelo jasno in specifično usmerjeno, da lahko nastavimo ključne besede za vrednotenje. Zaradi nastavljanja le teh (z upoštevanjem sklanjatve in smiselne povratne informacije) je priprava aktivnosti lahko časovno nekoliko obsežnejša.

Primer realizirane aktivnosti

Povod v 1. svetovno vojno by Oskar Težak is marked with CC0 1.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost