Image Sequencing – Razvrščanje slik

Image Sequencing - Razvrščanje slik by Laura Zavrl is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kratek opis aktivnosti

Izvajalec mora vpisati naslov in navodilo za udeleženca. Nato doda poljubno število slik, ki jih mora udeleženec urediti po vrstnem redu. Vsaki sliki lahko doda še opis in zvočni posnetek, s katerim vsebinsko pojasni sliko ali doda dodatne informacije.

Aktivnost od udeleženca zahteva, da ustrezno razvrsti dane slike.

Pedagoška vrednost

Izvajalec lahko pripravi aktivnost, s katero pri udeležencih preverja razumevanje postopka, vrtnega reda operacij, dogodkov …

Uporabimo jo lahko pri vseh predmetnih področjih, kjer morajo učenci poznati vrstni red nekega postopka ali dogajanja ali pa za razvrščanje po velikosti. Z dodanimi zvočnimi posnetki lahko aktivnost dvignemo na višjo kognitivno raven in vključimo tudi slušno razumevanje.

Udeleženec premišljeno razporedi slike in preveri svoje znanje.

Prednosti in omejitve

Dodana vrednost aktivnosti je v tem, da lahko vključimo slike za razvrščanje in jim dodamo zvočne posnetke. Ob vsakem ponovnem opravljanju aktivnosti so slike naključno premešane, kar spodbuja udeležence za večkratno reševanje in preverjanje znanja.

Pomanjkljivost aktivnosti je v tem, da ne moremo določiti konkretne splošne povratne informacije.  Ta aktivnost še ni prevedena v slovenščino, zato jo je potrebno ročno prevesti ali pa uporabiti že obstoječo, ki smo jo predhodno prevedli. S tem se izgonemo vsakokratnemu prevajanju.

 

Primer realizirane aktivnosti

Urejanje ulomkov by L is marked with CC0 1.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost