Quiz (Question Set) – Kviz (niz vprašanj)

Kratek opis aktivnosti

Aktivnost izvajalcu omogoča ustvarjanje kviza na podlagi zbirke 7 različnih tipov vprašanj (Označi besede, Več izbir, Vstavi manjkajoče besede, Drži/ne drži, Povleci besede, Povleci in spusti ter Esej), pri čemer lahko uporabi že pripravljene aktivnosti. Doda naslov in po želji uredi uvodno stran, kamor lahko doda sliko.

Ob zaključku kviza lahko izvajalec nastavi dva videposnetka: posnetek, ki ga vidi udeleženec, če je uspešno opravil kviz in posnetek, ki ga vidi udeleženec, če ni uspešno reševal kviza.

Aktivnost od udeleženca zahteva, da reši kviz in preveri svoje znanje.

Pedagoška vrednost

Izvajalec lahko ustvari zaporedje 7 različnih vrst nalog, ki udeležencu omogočajo, da preveri svoje znanje. Kakovostno nastavljene in oblikovane povratne informacije so v pomoč udeležencu pri izboljašanju razumevanja snovi.

Z uporabo različnih tipov aktivnosti v preverjanje ali ocenjevanje znanja vključimo naloge različne kognitivne zahtevnosti.

V aktivnosti lahko vključimo indikator napredka, ki udeležencu pove, kolikšen del celotnega kviza je že rešil.

Niz vprašanj je smiselna aktivnost za preverjanje znanja udeleženca in samovrednotenje, lahko pa tudi za ocenjevanje znanja.

Prednosti in omejitve

Aktivnost lahko dopolnimo s slikami in videoposnetki v posameznih tipih vključenih aktivnosti.

V aktivnosti imamo možnost nastaviti veliko funkcij, s katerimi dodatno prilagodimo aktivnost ciljni publiki in njenim potrebam:

  • indikator napredka,
  • naključna razporeditev vprašanj,
  • omogočeno ali onemogočeno premikanje v obe smeri med vprašanji,
  • naključen prikaz le določenega števila vprašanj iz bazena vseh vprašanj,
  • splošna pisna povratna informacija, ki je odvisna od uspešnosti reševanja ter
  • videoposnetek, ki je odvisen od uspešnosti reševanja.

S to aktivnostjo lahko pri udeležencih preverjamo vse kognitivne stopnje.

Omejitev aktivnosti je v tem, da lahko med tipi aktivnosti izbiramo le med 7 tipi in ne moremo vključiti vseh iz nabora h5p aktivnosti. Gre večinoma za aktivnosti besedilnega tipa.

Primer realizirane aktivnosti

Strojna oprema računalnika by L is licensed under CC BY 4.0

Naloge na naši strani lahko uporabite na dva načina

Reuse si lahko na svoj računalnik prenesete datoteko .h5p, ki jo lahko nato uvozite v svoje spletišče ali v spletno učilnico Moodle. Pogoj za uporabo je nameščen vtičnik h5p.

V tem primeru boste nalogo lahko naknadno urejali in spreminjali.

Z Embed pa lahko dostopate do kode, s katero lahko obstoječo aktivnost vdelate v svoje spletno mesto.

V tem primeru lahko nalogo uporabite le točno takšno kot je.

Dostopnost